กิจกรรมครั้งที่ 1 "พักภารกิจ ชีวิตสดใส"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2553

ประธานนำการเข้าเงียบ

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์