พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม

อำลาสมาชิกที่เกษียณอายุก่อนกำหนด