พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 7 กันยายน 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์

เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง