พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2547

 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ (คุณพ่อเชอรี่)         

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เป็นประธานในพิธี