พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553

ประธานในพิธี

คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น