พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 

คุณพ่อวสันต์ วิรุฬห์วงศ์

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์