พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อวสันต์ วิรุฬห์วงศ์

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์