พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 2 พฤศจิกายน 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อศักดิพัฒน์ กิจสกุล