พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 3 พฤษภาคม 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์