พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 4 พฤษภาคม 2555

ประธานในพิธี

คุณพ่อศักดิพัฒน์ กิจสกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

คุณพ่อกับคุณวีระชัยและคุณรสริน ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม