พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 7 พฤษภาคม 2553

ประธานในพิธี

คุณพ่อศักดิพัฒน์ กิจสกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

คุณพ่อกับสมาชิก (คุณวีระชัยกับคุณรสริน) ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม