พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณาธิการบริหารอุดมสาร-อุดมศานต์