พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549

ประธานในพิธี

คุณพ่อพรชัย วิลาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น