พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 มีนาคม 2552

เป็นประธานในพิธี

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์