พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551

 

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ อธิการวิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

เป็นประธานในพิธี