พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2549

 

คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

ป็นประธานในพิธี