พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549

สมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ประธานในพิธี

คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า