พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 มิถุนายน 2557

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม