พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 3 มิถุนายน 2554

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม