พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 มิถุนายน 2552

ประธานในพิธี

คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล

เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ