พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

อธิการวิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

สมาชิกแสดงความยินดีกับคุณพ่อ โอกาสบวชครบ 25 ปี