พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2549

ประธานในพิธี

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล (SJ)

จิตตาภิบาลสวนเจ็ดริน จ.เชียงใหม่