พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 กรกฎาคม 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อพงษ์พันธ์ โภคทวี

คุณพ่อกับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนกรกฎาคม
คุณพ่อกับพี่สาว
คุณพ่อกับสมาชิกใหม่ของชมรม