พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 กรกฎาคม 2555

 

ประธานในพิธี

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์