พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2547

คุณพ่อชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
เป็นประธานในพิธี