พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประธานในพิธี

คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์