พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อสุทธิชัย บุญเผ่า

รองเจ้าอาวาสวัดฟาติมา ดินแดง