พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม

สมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนกรกฎาคม
สมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนสิงหาคม