พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 2 สิงหาคม 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม

น้องมินท์รับหน้าที่ผู้อ่านบทอ่าน
คุณพ่อกับสมาชิกที่มีวันเกิดในเดือนสิงหาคม