พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553

(โอกาสวันแม่)

ประธานในพิธี

คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

น้องเณรจากวิทยาลัยแสงธรรม

 

คุณพ่อแสดงความยินดีกับประธานในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม