พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันพุธที่ 3 เมษายน 2549

ประธานในพิธี

คุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี

อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี

ยินดีกับคุณพ่อสิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี