พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2548

คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

ป็นประธานในพิธี