ร่วมเสียใจกับครอบครัวคุณจักราทิตย์ สกุลทอง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549

 

คุณวิไลวรรณ ศรีสมพงษ์ ประธานชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. มอบเงินทำบุญให้กับคุณล้อมทิพย์ สกุลทอง ภรรยาคุณจักราทิตย์ สกุลทอง ขอคำภาวนาสำหรับวิญญาณผู้ล่วงลับ