ยินดีกับพี่หมอนงนุช


 

 


วันอังคารที่ 20 กันยายน 2548 สมาชิกชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ.

ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณหมอนงนุช อังกุราภินันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย
ตามคำสั่ง บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ที่ ข.113/2548 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป