พิธีเสกและเปิดห้องที่ทำการชมรม

โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตุภาพ

วันที่ 1 มีนาคม 2545

 

พิธีเสกพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ของชมรม

โดยคุณพ่อประสิทธิ์  ตันเจริญ

วันที่ 3 ตุลาคม 2545